Lenie van der Krans

Spontane fantasierijke vormen zoals we die ook tegenkomen in de natuur kleurrijk verbeeld met persoonlijke notaties een zoeken naar een onbelemmerd doorstromend creatief proces een voortstuw van persoonlijke groei.

Schilderijen van Lenie van der Krans